Røsnæs kirke er lukket indtil videre!

Røsnæs kirke er lukket indtil videre!

 RØSNÆS KIRKE er lukket for gudstjenester,


- og ”Stalden” for arrangementer indtil videre


 


Som det er alle bekendt, har regering og Folketing vedtaget begrænsninger m.h.t., hvor mange mennesker der kan deltage i diverse arrangementer. Biskopperne har i dag vedtaget at aflyse alle gudstjenester og alle aktiviteter i sognegårde m.v. foreløbig de næste to uger. Det gælder f.eks. også konfirmationsforberedelse.


Bisættelser og begravelser gennemføres som hidtil, men deltagerantallet kan højst være 50, idet det er bestemt, at kirkerummet kun må være halvt fyldt.


Det samme gør sig også gældende ved vielser og dåbshandlinger, der gennemføres i det omfang, de ikke kan udsættes.


Sognepræst Søren Sievers står naturligvis til rådighed for samtaler og henvendelser i øvrigt på nedenstående tlf.nr. eller på mail: sie@km.dk.


Menighedsrådet er opmærksomt på, at der kan være udfordringer med denne indskrænkning af det kirkelige og folkelige liv i Røsnæs sogn og besvarer gerne evt. spørgsmål.


På vegne af menighedsrådet, 


Pas godt på hinanden – især på de svageste! 


 


Søren Sievers


 


Konst. sognepræst


 


Tlf. 2913 0191


 

Del denne nyhed