Nye projekter på vej - meld dig gerne!


Fællesrådet Sdr. Vissing har valgt en række projekter at arbejde videre med i de kommende år:


- Udrulning af Min Landsby App (er i gang)
- Forskønnelse af gadekær 
- Forskønnelse af indfaldsveje 
- Løbesti/hundeskov inkl. tarzanbane og belysning ved Rolskoven og omkring gadekæret/Bytoften 
- Biograf i Aktivitetshuset/opsætning af fjernsynsskærme til fremvisning 
- Arrangement i forbindelse med Genforeningen 
- Borgermøde post corona 


Kontakt Fællesrådet for mere info.


 


 
Del denne nyhed