Ulbjerg: Generalforsamling i Ulbjerg-egnens Lokalråd


Generalforsamling i Ulbjerg-egnens lokalråd DEN 28 FEBRUAR kl 19.30 i Grøndalscentret, Grøndalsvej 1a, Ulbjerg, 8832 Skals.
Dagsorden ifl. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Erik Steen Nielsen, Claus Skov og Kirsten Starbæk. Kirsten ønsker ikke genvalg.
7. Valg af to suppleanter: Anton Schmidt Hansen og Ole Stisen. Anton ønsker ikke genvalg.
8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard.
9. Valg af medlem til Viborg Landsbysammenslutning. På valg er Erik Steen Nielsen. Han ønsker genvalg
10. Indkomne forslag.
11. Evt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på:

Eriksten63@gmail.com

Lokalrådet er vært Med kaffe, te og brød.
Med op, alle er velkomne.
Mange lyse hilsner
Del denne nyhed