Orientering fra arbejdsgruppen bag projekt ny købmandsbutik


Vi har i arbejdsgruppen bag projekt ”Ny købmandsbutik i Gesten” de sidste 5 måneder arbejdet på, om vi kunne finde et alternativ til den oprindelige beliggenhed ved Hovedgaden og Gestenvej, hvor udfordringen var adgangsvej til butikken.

For at projektet skal lykkes, er det altafgørende, at butikken kan ligge ud til Gestenvej.


Vi har holdt møde med familien Haahr med henblik på, om vi kan købe og renovere den gamle silofabrik på Andstvej. Ejendommen står tilsalg, men vi har lovning på, at mens vi undersøger, om der kan ligge en købmandsbutik, vil ejendommen ikke blive solgt til anden side. Det vil vi gerne takke for.

At lave en produktionshal om til købmandsbutik er desværre ikke noget, man bare gør. Problemet er, at når man skifter anvendelse på en bygning, skal bygningen leve op til nuværende bygningsreglement.

Vi har haft flere møder med forskellige håndværkere og specialister, hentet priser hjem på hvad det vil koste at renovere, og må konstatere, at det aldrig kommer til at hænge sammen økonomisk.

Renoveringen beløber sig til et sted mellem 6 og 7 mio. Hertil kommer nedrivning af et hus + køb af ejendommen. Vi har derfor besluttet, at det ikke er en mulighed.

Vælger vi at nedrive fabrikken, vil det koste kr. 4-5 mio at bygge nyt.

Vi arbejder derfor videre på, om der kan findes en løsning til fjernelse af bygningerne og bygge nyt.

Købmandsbygningen + grundkøb må ikke overskride kr. 6 mio, for at projektet kan balancere. Dertil kommer tank + inventar for 3 mio. - i alt kr. 9 mio. Heraf skal vi selv skaffe 1/3 af beløbet.

Tidshorisont kan vi ikke sige noget om. Vi kan kun sige, at det kræver tålmodighed. Vi har dog ikke givet op endnu. Byen har brug for en fremtidssikret købmandsbutik.Med ønske om et godt nytår, hvor det vil lykkes at indvie ny butik.


Venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag ny købmandsbutik


Del denne nyhed