BorgerBudget2020


HUSK ! – sidste frist for at afgive dine 3 stemmer til dette års BorgerBudget er den 12. november 2020.
Vi har allerede modtaget mange stemmer, men det er vigtig, at flest mulig er med til at bestemme, hvilke projekter der skal arbejdes videre med.
Så har du ikke allerede stemt, modtager vi meget gerne dine stemmer inden fristens udløb.
Med venlig hilsen
Styregruppen
Del denne nyhed