Snejbjerg Borgerforening - Ny bestyrelse


Snejbjerg Borgerforening takker for opbakningen ved årets Generalforsamling. Der er kommet tre nye medlemmer i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen er fuldtallig og med nye kræfter. Velkommen til Jacob Dørr Sørensen, Kaj Jeppesen og Helle Harboe Olsen. 

Del denne nyhed