Den Vestlige Vennekreds

Den Vestlige Vennekreds

Den Vestlige Vennekreds havde generalforsamling den 26. februar 2020 på Fanefjord Centeret, hvor der blev serveret gule ærter med kød og pølser lavet i centerets køkken som de 45 tilmeldte medlemmer nød godt af.


Hans Evald Mortensen klarede værget som dirigent, Formand Ulla Theill fremlagde årets beretning og fortalte bl.a om årets arrangementer og takkede Røde Kors, Sygehusets venner, Kjeld Mortensen og anonym fond for tilskud så såsom bustur over det høje og flotte Østmøn til Lake Apartment ved Hunosøen, underholdning med Kurt Ravn, Kim Sjøgren m.v. kunne arrangeres. 


FANEFJORD SPAREKASSE FOND for tilskud til en El-cykel som kommer når engang COVID-19 tillader det, der vil blive lidt nede ved Fanefjord Centeret, når den kommer, annonceres her på siden.


Kasserer Bente Jakobsen fremlagde et flot regnskab, så vi ser frem til endnu et år med dejlige arrangementer, som vi selvfølgelig håber at mange af vores godt 600 medlemmer vil støtte op om.


Vi siger endnu en gang tak til bestyrels medlemmer Tove Mortensen og Inger Barfod (som begge ikke ønskede genvalg) for deres store stykke arbejde igennem årene.


Samtidig bydes vores nye bestyrelsesmedlemmer Jutta Larsen og Sonja Larsen velkommen til et spændende og meningsfyldt arbejde. 


Den nye bestyrelse består af :Formand Ulla Theill, Næstformand Lisbet Jensen, Kasserer Bente Jakobsen, Bestyrelsesmedlem Henny Petersen, Bestyrelsesmedlem Lillian Tandrup, Bestyrelsesmedlem Jannie Nielsen, Bestyrelsesmedlem Jutta Larsen, Suppleant Yvonne Olsen, Suppleant Sonja Larsen.


Vi vil når COVID-19 er kommet under kontrol komme ud og opkræve kontingent for 2020

Del denne nyhed