Nyheder fra Nørre Snede Antenneforening

Nyheder fra Nørre Snede Antenneforening

Hvis du i øjeblikket er i usikker om indholdet i YouSees Tv-pakker for 2020 så kan vi godt forstå dig. Derfor har vi taget to initiativer til at forklarer den fremtidige situation.
1) Umiddelbart efter weekenden d. 30.11.2019 og d. 01.12.2019 vil der blive husstandomdelt en folder, som fortæller om den fremtidige kanaludbud, som vi kender den p.t.
Link til folderen


2) Onsdag d. 4. december 2019 afholder vi i samarbejde med YouSee  2 informations møder i Nørre Snede Hallens mødelokale.
Første møde fra kl. 17 til 18
Andet møde fra kl. 18 til 19
På møderne vil YouSee orienterer om kanaludbuddet, som vi er bekendt med det p.t. Efter orienteringen vil der være mulighed for spørgsmål.

Med hensyn til udmelding, har bestyrelsen p.g.a. de forliggende omstændigheder besluttet at fravige opsigelses-kravet 
iflg. vedtægterne for udmeldelse af foreningen, således at udmeldelse stadig kan ske pr. 31.12.2019 på betingelse af at kasseren får besked senest d. 15.12.2019

Inden du tager endelig stilling til udmelding, kan vi oplyse dig om at YouSee stadig forhandler med Discovery om en løsning.

Såfremt at kanaludbuddet bliver som beskrevet i folderen, vil der ikke komme prisstigninger i 2020, bortset fra en mindre stigning i copydan afgift.

 

Del denne nyhed