Generalforsamling i den selvejende institution Vejrum Fritidscenter


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag:
6. Valg af kasserer, På valg er Bodil Kloster,modtager ikke genvalg
7. Valg til bestyrelsen På valg er Jens Bredal Nielsen
Peter Michael Mikkelsen, modtager ikke genvalg.
8. Valg af 2 Suppleanter På valg er Bente Vestergård og Per Jan Christensen. 9 . Valg af revisor
10. Eventuelt

Alle over 18 år med bopæl i Vejrum Sogn har stemmeret og er valgbare.
Del denne nyhed