Pulje åben for ansøgninger


Frivillige har mulighed for at søge midler fra Landdistrikternes materialepulje. Formålet med puljen er at støtte de frivillige initiativer i landdistrikterne og ansøgningsfristen er søndag den 3. februar 2019.


Puljen kan søges af frivillige foreninger til lokale projekter uden for Aabenraa by og Rødekro til:  • Indkøb af bygge- og anlægsmaterialer og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier.

  • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering.

  • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet.

  • Køb af udstyr til drift og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områder. 


Læs mere om puljen og hvordan I søger på www.aabenraa.dk/puljetilmaterialer

Del denne nyhed